Da-Who? (Ni Bb. Manundo)

1. Siya ang pinakamatandang alumni kid dito sa FEBIAS ngayon.

Sagot: MAM EUNICE MAE ENRIQUEZ

2. Siya ay 3rd generation na ng alumni dito sa FEBIAS ngayon.

Sagot: YAEL RON ALEJANDRO S. ALBANIEL

3. Siya ang pinakamatandang alumni na nasa FEBIAS campus sa kasalukuyan.

Sagot: VIVENCIA QUINTO (ina ni Mrs. Deborah Ann Corod-HR)

4. Siya ang pinakabatang anak ng staff dito sa FEBIAS.

Sagot: (Anak ni Mrs. Moida O. Gugulan)

5. Siya ang pinakamatandang kinder alumni na nandito parin sa FEBIAS.

Sagot: Miss Normita “Norie” Santiago

6. Mga gusali na wala na sa FEBIAS campus ngayon.

Sagot: GRACE HALL at LUMANG BEREAN HALL

7.  Staff na nakapaglingkod sa tatlong presidente ng FEBIAS at hanggang ngayon ay nananatili.

Sagot: MANG JUN MENIS

8.  Siya ang kauna-unahang pilipinong president ng FEBIAS College of Bible.

Sagot: JODEL ISIDERIO

~ by febiasretorika on February 24, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: